Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben: “Veteriner Dairesi tüm personeli ile sürece hazır”


Avrupa Birliği’nin (AB) desteği ile Veteriner Dairesi’nin yürüttüğü “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde Veteriner Dairesi’ndeki ilgili personel ile Kaza Veteriner Dairelerindeki veteriner hekimlere numune alım sürecinde kontrol ve planlama eğitimi verildi. Öte yandan, teşhis ve araştırma laboratuvarlarında da istihdam edilecek olan teknisyenlerin kaliye yönetim, biyogüvenlik, rose bengal testleri eğitim ve değerlendirme çalıştayı da gerçekleştirildi. Çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Eğitim oturumu öncesinde çalışanlara kısa bir konuşma yapan Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben; “Projemizin öneminin her çalışan tarafından benimsendiğini gözlemliyorum. Veteriner Dairesi’nde süreç planlı bir şekilde düzenlenip takip edilecek. Her Kaza Veteriner Dairesi, Müdürlüğümüz tarafından, projemizin işleyişi hakkında kendi çalışanlarını sevk ve idare etmesi doğrultusunda bilgilendirildi. Uygulamamız sadece çiftlik veya bölge bazında kalmayacak, ülke geneline yayılacak.” dedi. Projenin sürdürülmesinde mevcut çalışanların bifiil katkısı ve istihdam edilcek yeni ekiplerin de desteği ve enerjisi ile dinamik bir yapıda olmanın avantajının yaşanacağını belirten Ataben, başarılı sonuçlanacak bir sürece dair inancını ifade etti.

AB Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas da eğitimin ilk aşamasında katılımcılar ile bilgi paylaştı. Süreçteki sorumluluk paylaşımı hakkında bilgi veren Kiudulas, sistemsel alt yapının geliştirildiğini, gerekli görülen teknik ekipman ve sarf malzemelerin tamamlandığını ve planlama dahilinde yılın hangi dönemlerinde nerelerde numune alınacağının yetkililerce tespit edilip çiftçilerin de tüm gidişattan haberdar olacağını özetledi.

“Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi boyunca, büyükbaş hayvanlarda, yılda 2 kez kan numunesi alınarak ve deri altına tüberkülin testi uygulanarak tüberküloz,löykoz ve brusella hastalıkları, küçükbaş hayvanlarda ise kan numunesi alınarak brusella hastalığı tespit ediliyor.