Veteriner Dairesi, hayvan sağlığı konusunda mücadelede kararlı


Veteriner Dairesi’nin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirdiği “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde, yeni hükümetin kurulmasının ardından ilk Yürütme Kurulu Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle başlatılan projenin Yürütme Kurulu Toplantısı’na Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, proje uzmanları, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi yetkilileri, AB Proje Destek Ofisi yetkilileri, Veteriner Dairesi yetkilileri, veteriner hekimler, hayvan üreticileri ve üretici birliklerinden temsilciler ile akademisyenler katıldı. Projeye, yerel kapasiteler ile gönüllü çiftliklerden kan numunesi alımı ile başlandığı belirtilen toplantıda, eş zamanlı sistem kurulması gerekliliğinin de üzerinde duruldu.

“Ülkemizde halk sağlığının korunması için hayati adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz”

Toplantıda sürece dair bazı detaylara değinen Veteriner Dairesi Müdürü Hüzeyin Ataben şöyle konuştu: “Hayvancılar yalnızca üretici değil, aynı zamanda vatandaştır. Hak sahibi olmanın yanı sıra yükümlülükleri de vardır. Bilhassa hellim ihracatı konusunda, bu proje hayatidir. Bugün başlayıp yarın tamamlanacak bir süreçten bahsetmiyoruz. Kesintiye uğratılmaksızın yürütülmesi gereken bu çabada Veteriner Dairesi olarak maddi ve manevi girişimlerimiz sayesinde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Halk sağlığının korunması nezdinde yasalarla üstlenmiş olduğumuz görevleri, proje uzmanları ile omuz omuza, üniversitelerdeki bilim insanları ve üreticiler ile işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Ülkemizin menfaatine olacak bu çalışmada tüm taraflar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Hayvancılar bugüne kadar çok bedel ödedi, biliyoruz. Biz elimizden geldiğince her türlü katkıyı koymaya hazırız.”

Toplantıda hazır bulunan hayvan üreticileri birlikleri de: “Tablonun tamamı süreç ilerledikçe görülecektir ve ülkemizdeki durumun hastalıklar açısından pek de aydınlık olmadığı anlaşılacaktır. Projenin sağlıklı ilerleyip olumlu sonuçlanabilmesi için hayvancı ve veterinerler ile hükümetin mutabık kalması gerekiyor. Hayvancının sonuca dair net bilgi alması gerekiyor.” dedi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadelenin ilk adımı olan hayvan tanımlama aşamasında üreticiler hayvanlarının kimliklendirilmesini, dilerlerse özel veterinerlerden de destek alarak, tamamlayacak. Ardından başlayacak olan numune alımından ari ülke statüsü alınmasına kadar geçecek süreçte önce çiftlikler bazında “Hastalıktan Ari” statüsü alınacak. Gündelik toplumsal yaşama yansıyacak avantajların hızla görülebileceği süreç ilerledikçe “Ülkesel Arilik” statüsü alınacak. Resmi arilik/ülkesel arilik statüsü, tüm ülkenin hastalıklardan arınmış olduğunu işaret ediyor ve bu da ülkenin ihracatına doğrudan katkı sağlıyor.

Toplantıda, süreç ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Proje Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas, sistem oluşturulması gerekliğinin ve uzun soluklu bu çalışma sayesinde sistemsel bir altyapı sağlanacağının altını çizdi. Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben’i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, kendileri ile yapılacak işbirliği sayesinde en iyi çözümü bulmak için bir arada çalışma istekliliğinin karşılıklı olarak dile getirildirildiğini belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile Veteriner Dairesi Müdürüyle birebir görüşen uzmanlar, bu projenin yürütülmesinin öncelikle olduğunun teyit edildiğini ifade etti.

Related Posts